สมัครงาน

บริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัท ดำเนินกิจการมากกว่า 10 ปี กำลังขยายโครงการต้องการรับสมัครบุคลากรจำนวนมาก บริษัทฯ กำลังค้นหาผู้ที่มีศักยภาพมีความกระตือรือร้นและริเริ่มสร้างสรรค์มาร่วมงาน เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทุกก้าว ของการเติบโตของเรา เป็นก้าวเดียวกับการเติบโตของคุณ
ข้อมูลของผู้สมัคร ทุกรายจะถือเป็นข้อมูลลับ โดยผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่เปิดรับ จะได้รับการติดต่อกลับจากทางบริษัทฯ (ทุกตำแหน่งหากมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)ตำแหน่งที่เปิดรับ

โฟร์แมนคุมงานรีโนเวท(ต่อเติม ตกแต่ง บ้านมือสอง)
รายละเอียดของงาน:
 • ควบคุมดูแลงานตกแต่งต่อเติม(Renovate) ประสานงานผู้รับเหมาให้เป้นไปตามแผนงานที่วางไว้
 • ควบคุมคุณภาพงานรีโนเวท ให้เป็นไปตามBOQและระยะเวลาในสัญญาจ้างผุ้รับเหมา
 • ประสานงานระหว่างลุกค้ากัับผุ้รับเหมาในการแก้ไขปัญหางานซ่อมแซมบ้านหลังโอนแล้ว
 • ถอดแบบและประมาณราคาค่าตกแต่ง ต่อเติมงานซ่อมแซมบ้านมือสอง NPA ได้
 • รายงานความคืบหน้างานตกแต่ง
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 • ตรวจสอบคุณภาพก่อนรับงานจากผู้รับเหมาและส่งมอบงานให้ลูกค้า
สถานที่ปฏิบัติงาน:
 • จังหวัดนนทบุรีและเขตใกล้เคียงเป็นหลัก
อัตรา:
 • 1
เงินเดือน:
 • ขึ้นกับประสบการณฺ์และความสามารถ
คุณสมบัติ:
 • เพศชาย
 • อายุ25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปวช.-ปริญญาตรีด้านก่อสร้าง
 • มีความตั้งใจขยันและซื่อสัตย์
 • มีประสบการณ์ด้สานตกแต่งต่อเติม รีโนเวท
 • สามารถถอดแบบงานประมาณราคางานต่อเติม(รีโนเวท) บ้าน หรือคำนวนต้นทุนวัสดุและค่าแรงงานได้
 • มีพาหนะส่วนตัว สามารถเดินทางไปตรวจงานได้
 • ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
เจ้าหน้าที่ธุรการ(ธุรกิจ ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์)
รายละเอียดของงาน:
 • ติดต่อประสานงานและช่วยสนับสนุนแผนกช่าง
 • ดูแลเอกสารสัญญาและแผนงานของผู้รับเหมา
 • สรุปข้อมูลวางบิลเบิกงวดงานผู้รับเหมา
 • ติดตามความคืบหน้าของโครงการ
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฏิบัติงาน:
 • บริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด เลขที่ 2 ซ.งามวงศ์วาน 9 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
อัตรา:
 • 1
เงินเดือน:
คุณสมบัติ:
 • เพศ : ไม่ระบุ
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวช.ขึ้นไป ไม่ระบุสาขา
 • สามารถใช้ microsoft office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มนุษย์สัมพันธ์ดีชอบงานบริการ
 • รักการเรียนรุ้คล่องแคล่วกระตือรือร้น
 • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจก่อสร้าง/ อสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ